Jste zde

Domů » Památky

Pevnosti a monumenty, 3. část

Baba Vida

Pevnost Baba Vida je nejzachovalejší středověkou bulharskou pevností. Leží v severní části města Vidin na břehu Dunaje. Původ těch nejstarších pozůstatků tvrze se datuje do římských časů, kdy tady stával hrad Bononia. Hlavní část pevnosti byla postavena během bulharského středověku.

V epoše Šišmanovců ve 13. a 14. století a zejména za vlády Ivana Sracimira byla pevnost rozšířena. Právě z tohoto období se dochovaly hlavní věže a bašty spolu s propojovacími vnitřními zdmi.

Během osmanské nadvlády tato pevnost ztratila svůj význam obranného systému. Bylo zde provedeno několik změn a do vnější zdi bylo zakomponováno ostění pro střelné zbraně. V nejvyšší části vnitřních zdí byly instalovány špičaté věže, vzniklo tu několik staveb na vnitřním nádvoří a byl i rozšířen vodní příkop.

Když později dobyli město na krátkou dobu Rakušané, byla u Dunaje postavena osmiboká věž.

Belograd

Pevnost u Belogradčiku, která pochází ze 13. a 14. století, objevíme jižně od města. Vznikla na severních svazích balkánských hor. Za vlády sultána Mahmuda II. (1808 - 1839) nabyla tahle pevnost své současné podoby. Nápis na kameni umístěném v portálu hlásá, že stavební práce byly dokončeny v roce 1837.

Masivní stěny a střílny obklopují celou pevnost ve třech úrovních, jako nějaké terasy. Vysoké hradby tvoří nepravidelný pětiúhelník se dvěma oddělenými nádvořími, za nimiž se nalézá malý hrad, postavený již Římany. Oba dobře opevněné vstupy do pevnosti jsou zdobeny sochařskou výzdobou. Po kompletní rekonstrukci, která byla dokončena v roce 1960, byla tato bývalá pevnost přeměněna na muzeum.

Pernička

Pevnost se tyčí nad městem Pernik. Bylo tu prokázáno osídlení již v dávných dobách a první osady zde existovaly už někdy v 5. - 2. století př. n. l.. Thrákové zde vybudovali svou pevnost již v 1. polovině 4. století př.n.l.. Měla masivní, až 3 metry silné zdi, které se tu na některých místech dochovaly až dodnes.

Později se pevnost stala součástí Římské říše. V 10. – 11. století tady vznikla jedna z nejmocnějších citadel, nazývaná Pernik.

Tyrnovgrad

Když bylo město Tyrnovgrad prohlášeno hlavním městem bulharského státu, začalo se velmi rychle rozrůstat. Rozprostíralo se na kopcích Carevec, Trapezica a na břehu řeky Jantra, která protéká kolem obou oněch kopců. Pevnost Carevec se nachází na jednom nepřístupném kopci na ploše 10 ha.

Zdi pevnosti jsou vybudovány z drceného kameniva a jsou silné až 3,40 m. Do pevnosti vedou 3 vchody, přístup hlavním portálem je na západě, pak je tu vstup, jenž pevnost spojuje Carevec se čtvrtí cizinců (obchodníků) a pak je tu ještě jeden malý vchod na severu.

Místo

Pevnost Baba Vida 43° 59' 35.0016" N, 22° 53' 12.0012" E
Location

Bulharsko na Facebooku